Başak Saral

Habitat Genel Koordinatörü

Başak Saral

Habitat Genel Koordinatörü

Biyografi

Eğitimini uluslararası ilişkiler ve uluslararası hukuk bölümlerinde tamamlayan Başak Saral, 2003 yılından bugüne kalkınma odağında çok disiplinli çalışmalar gerçekleştirmiştir.
Başta Habitat Derneği, UNDP ve Avrupa Konseyi’nde üstlendiği görevlerle sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen farklı program ve projelerin geliştirilmesi, uygulanması ve takibinde görevler üstlenen Başak, yaklaşık on yıldır özel sektör kuruluşları ile kurumsal sosyal sorumluluk çerçevesinde uzun dönemli ortaklıklar geliştirmektedir.
Başak, bugüne kadar kentleşme, katılımcı demokrasi ve yönetişim, gençlik hakları ve örgütlenme, toplumsal cinsiyet eşitliği ve siyasi katılım, bilgiye erişim ve dijital uçurumun kapatılması, finansal okuryazarlık ve erişim, teknolojik yenilik ve girişimcilik, göç ve kalkınma odağında onlarca projenin geliştirilmesi ve uygulanması için çalışmış; ve bu alanlarda kamu politikalarının yapılandırılmasına katkı sağlamıştır.