Zelal Ayman

Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği

Zelal Ayman

Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği

Zelal, son 30 yıldır Türkiye’deki feminist hareket içinde aktif olarak yer alıyor ve özellikle kadınların hakları konusunda farkındalıklarının artmasına ve kadınların hem bir birey hem de toplumsal olarak güçlenmesine katkıda bulunan çalışmalar içinde yer alıyor. Ayıca, kadınların insan haklarıyla ilgili yasaların korunması ve iyileştirilmesi için yürütülen kampanyalarda yer aldı, alıyor.

Halihazırda Eşitlik İçin Kadın (EŞİK) Platformu gönüllüsü olan Zelal, 1990’lardan bu yana pek çok kadın grubunda, örgütünde, platform ve insiyatifinde gönüllü ve profesyonel olarak çalışan ve özellikle kadın hareketinin muhalif bir hareket olarak ülke çapında ve yerelde örgütlenme pratikleri ve süreçleri konusunda emek veriyor. Profesyonel olarak proje ve hibe başvurularının değerlendirilmesi ve sahada yürütülen projelerin izlenmesi ve etki değerlendirmesi de diğer bir çalışma alanı.