Sait Fehmi Ağduk

Sosyal Medya ve Sivil Toplum Koordinatörü, Ulusal Demokratik Enstitüsü

Sait Fehmi Ağduk

Sosyal Medya ve Sivil Toplum Koordinatörü, Ulusal Demokratik Enstitüsü
facebook-icon twitter-icon
sfagduk@gmail.com

Biyografi

Sait Fehmi Ağduk, yurttaş katılımı, açıklık ve hükümetlerin hesap verebilirliği çalışmaları aracılığıyla demokratik kurumların desteklenmesi ve güçlendirilmesi için çalışan, kar amacı gütmeyen, tarafsız bir örgüt olan Ulusal Demokratik Enstitü’de çalışmaktadır. Lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde tamamlamış, yüksek lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden almıştır. 2002 yılında Birleşmiş Milletler’de başladığı sivil toplum çalışmalarına, 2008 yılından beri Ulusal Demokratik Enstitü’de devam etmektedir. İstanbul Politikalar Merkezi’nin sekretaryasını üstlendiği Denge ve Denetleme Ağı’na kurulduğu 2012 yılından beri Ulusal Demokratik Enstitü teknik destek vermektedir. Ağduk’un  iki ve onüç yaşında Çınar ve Umut adında iki oğlu vardır.

 

Denge ve Denetleme Ağı:

Denge ve Denetleme Ağı, Türkiye’de katılımcı ve çoğulcu demokrasinin güçlenmesi için mücadele eden bir sivil toplum hareketidir. Birbirinden çok farklı siyasi görüş ve yaşam tarzına sahip 221 sivil toplum örgütünden oluşur.

Türkiye demokrasisinin temelinde denge ve denetlemenin yer alması amacıyla; sivil bir anayasa, yasal ve kurumsal değişiklikler ile demokratik bir siyasi ve sivil kültürün sağlanması hedeflerini gerçekletirmek için çalışır.