Nurhan Yentürk

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi Müdürü ve Kamu Harcamaları İzleme Platformu Eşsözcüsü

Nurhan Yentürk

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi Müdürü ve Kamu Harcamaları İzleme Platformu Eşsözcüsü

Biyografi