DNS (Do Not Smıle) Network Kimdir?

yadagorsel
13
Şub

Yaşama Dair Vakıf (YADA)

Türkiye’nin sivil toplum dünyasına yeni bilgiler, yaklaşımlar ve uygulama modelleri ile katkıda bulunmak üzere, İstanbul ve Ankara’da faaliyetlerini sürdüren YADA, toplumsal yaşamın farklı alanlarına ilişkin bilgi üretmeyi ve uygulamaya dönüştürmeyi amaçlayan bir vakıftır.

Bugüne kadar sivil toplum, kurumsal itibar, kurumsal sosyal sorumluluk, kalkınma, tarım, çevre, gençlik ve sosyal medya alanlarında gerçekleştirdiği 40’dan fazla araştırma projesi sonucunda 30’dan fazla rapor, kitap ve rehber yayınlayan YADA, Türkiye’nin 27 ilinde yerel STK’lar, kamu kuruluşları ve üniversitelerle birlikte 35’den fazla uygulama projesi yürüttü.

Edindiği tecrübe ve birikimi yeni sivil toplum kuruluşlarının kurulmasına öncülük etmek ve farklı toplumsal alanlarda yeni yaklaşımlar, model uygulamalar geliştirmek üzere kullanan YADA, çeşitli sivil toplum, kamu ve özel sektör kuruluşlarına strateji geliştirme ve danışmanlık desteği vererek bu kuruluşların yürüttüğü projelerin izleme ve etki değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirdi.