Nuri Özbağdatlı

İklim Değişikliği ve Çevre Portföy Yöneticisi, UNDP Türkiye

Nuri Özbağdatlı

İklim Değişikliği ve Çevre Portföy Yöneticisi, UNDP Türkiye

Nuri Özbağdatlı, 1999 yılında Türkiye’de BirdLife International çatısı altında Doğa Derneği’nde kuş gözlemcisi olarak başlayan kariyerine doğa koruma, iklim değişikliği ve program yönetimi konularında devam etmiştir. Kırsal kalkınma politikaları, yerel-ulusal-uluslararası STK kapasite geliştirme, su ve tarım politikaları, AB müktesebatı, biyo-çeşitlilik, enerji ve iklim değişikliği konularında projeler yürütmüştür. AB Kuş ve Habitat Direktiflerinin Düzenleyici Etki Değerlendirilmesi ve iklim değişikliğinin sürdürülebilir kalkınma ile ilişkisi konularında çalışmalarda bulunmuştur. Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve akademiyle işbirliği halinde bir çok çalışmayı yürüten Nuri Özbağdatlı, UNDP Türkiye’nin iklim değişikliği ve çevre portföyünü yönetiyor. Doğal kaynaklar ve biyo-çeşitlilik, kimyasallar ve atik, afet risk azaltımı ve iklim değişikliği konularındaki programları koordine eden Nuri Özbağdatlı Erciyes Üniversitesi Makine Mühendisliği’nden lisans derecesi ve Atılım Üniversitesi’nden MBA derecesi ile Yale Üniversitesi’nden Ormancılık Sertifikası almıştır.