Melda Akbaş

Gündem Çocuk Derneği, Araştırmacı

Melda Akbaş

Gündem Çocuk Derneği, Araştırmacı

Biyografi

Melda Akbaş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi’nde 2007-2016 yılları arasında proje koordinatörü ve eğitimci olarak yer aldı. Aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak, “Sosyal Sorumluluk” ve ‘Çocuk, Katılım ve Medya’ derslerini verdi. Çocuk katılımı, mülteci çocukların eğitime erişimi ve çocukların medyası konularında çalışan Akbaş halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kültürel İncelemeler Bölümü’nde Çocukların Yeni Medyaya Katılımı konulu yüksek lisans tezini yazmaktadır.  “Türkiye’de Okullarda Çocuk Katılımı Durum Analizi” nin, “Türkiye’de Okullarda Çocuk Katılımı; Çocuklar İçin Güncel Durum Raporu” isimli  çocuk dostu uyarlamasını gerçekleştirmiştir. Gündem Çocuk Derneği üyesidir. Alanda çeşitli çocuk örgütleriyle araştırmacı, danışman ve eğitmen olarak çalışmaktadır.