Emel Kurma

Helsinki Yurttaşlar Derneği

Emel Kurma

Helsinki Yurttaşlar Derneği

Biyografi

Emel Kurma lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde siyaset bilimi dalında tamamladı. ODTÜ’de şehir planlama alanında yüksek lisans programına devam etti. Rehberlik, film/belgesel yapımı ve tercüme işleri ile uğraştı. 1990’ların ortalarından itibaren Türkiye’de ve yurtdışında çeşitli sivil örgütlenme ve girişimlerle alakadar oldu. Çeşitli belediyeler, üniversiteler, yerel ve uluslararası örgütler tarafından sivil toplumla ilişkili konularda düzenlenen seminer ve eğitim programlarına ve yayınlara katkıda bulundu; danışmanlık yaptı. Gönüllü olarak bulaştığı Helsinki Yurttaşlar Derneği’nde on yılı aşkın bir süredir çalışıyor. Sahadaki tecrübesinden öğrendiklerini kağıda dökmek amacıyla, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde “egemenlik, yönetimsellik ve sivil toplum” meselesi üzerine akim kalan lisansüstü çalışmasını tamamlama niyetini hala korumaktadır.

 

HELSINKI YURTTAŞLAR DERNEĞI (hYd)

Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd), temel hak ve özgürlükler, barış, demokratikleşme ve çoğulculuk alanlarında çalışmalar yapan bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur. Aynı adla 1990 yılında Prag’da kurulan Helsinki Yurttaşlar Meclisi ağıyla ilişkili olarak İstanbul’da çalışmaktadır. Vatandaşların kendi hayatlarını etkileyen yerel, bölgesel karar ve politikalarda söz hakkını ve müdahil olma imkanlarını, etnik, kültürel, idari vesair sınırları aşan dayanışma ve işbirliği ağları oluşturarak güçlendirmeyi hedefler. Siyasi partiler, hükümet ve devletler, şirketler, dini cemaatler ve fon veren kurumlardan bağımsız olarak çalışan Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd) uluslararası sözleşmelerle belirlenen barış, hak & özgürlükler, ekolojiyi tahrip etmeyen bir ekonomi, demokrasi, adalet ve hukukun üstünlüğü, cinsiyet eşitliği gibi değerlerin toplumsal zeminde benimsenerek somut pratiklerle gündelik hayata geçirilmesini ve yaygınlaştırılmasını destekler. Çoğulcu demokratik yapıların ve sivil toplum inisiyatiflerinin geliştirilmesini amaçlayan hYd’nin temel çalışma ilkesi, çatışma & sorunların demokratik, barışçı usüller marifetiyle, karşılıklı anlayış ve diyalog yoluyla aşılmasıdır.