Cengiz Çiftçi

Sivil Toplum Uzmanı

Cengiz Çiftçi

Sivil Toplum Uzmanı

1968 yılında Batman’da doğdu. Lisans derecesini ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü ile ODTÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümlerinde tamamladı. Yüksek Lisans Derecesini ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi anabilim dalında tamamladı. Siyaset sosyolojisi uzmanlığı ile çeşitli kamu kuruluşu, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarında kadın, çocuk, kalkınma, afet hazırlığı, afet sonrası rehabilitasyon, sivil toplum kapasite geliştirme, sonuç odaklı izleme-değerlendirme, sosyal etki, göç, toplumsal dışlanma ve toplumsal içerme, yoksulluk, kültür, alanlarında çalışmalar yaptı. 1999-2008 tarihleri arasında ulusal ve uluslararası alanda insani yardım çalışmaları gerçekleştirdi. Marmara, Düzce, Afyon, Bingöl ve İran Bam depremlerinden sonra insani yardım çalışmaları yaptı. Toplum temelli ve hak temelli çalışmalar konusunda kapasite geliştirme, yoksul, yoksun ve kırılgan guruplara yönelik sosyal içerme ve sosyal politika uygulamaları, sivil alanların geliştirilmesi konularında çalışarak katılımcı yöntemler geliştirdi. 2012-2020 yılları arasında sivil toplum için yenilikçi ve katılımcı destek programları geliştirdi. Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı Takım Liderliğini yaptı. Sivil toplum politikaları ve uygulamaları konularında çeşitli yayınlar geliştirdi. Halen Avrupa Birliği Başkanlığı Sivil Toplum Diyalogu ve Sivil Toplum Destek Programı takım liderliğini yürütmektedir.