Burcu Gündüz Maşalacı

Sosyal Kalkınma Uzmanı / AÇEV, Kurumsal Gelişim Birimi Yöneticisi

Burcu Gündüz Maşalacı

Sosyal Kalkınma Uzmanı / AÇEV, Kurumsal Gelişim Birimi Yöneticisi

Biyografi

2005 yılında ODTÜ Siyaset Bilimi’nden mezun olan Burcu Gündüz Maşalacı, aynı bölümde Ku-rumsal Sosyal Sorumluluk ve regülasyon sistemlerin yeniden yapılanması üzerine tezini tamamlayarak MS derecesini aldı. Kariyerine 2005 yılında Yaşama Dair Vakıf’ta başlayarak çeşitli KSS ve STK projelerinin izleme-değerlendirme ve toplumsal etki değerlendirme süreçlerinde saha uzmanı olarak görev aldı. 2007 yılında TEMA Vakfı’nın gönüllü örgütlenmesinin yönetiminden sorumlu olarak Temsilciler Koordinatörü görevini üstlendi. 2008-2010 yılları arasında Coca-Cola Türkiye ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında hayata geçirilen Hayata Artı Gençlik Programı’nın yöneticisi olarak UNDP’de çalıştı. 2010-2015 yılları arasında Koç Holding’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uzmanı ve daha sonra Yöneticisi olarak görev yapan Burcu, 2015’ten bu yana AÇEV’in stratejik planlama, araştırma ve savunuculuk faaliyetlerinden sorumlu Kurumsal Gelişim Birimi’nin Yöneticisi olarak görev yapıyor.