SİVİL TOPLUMUN HALKLA İLİŞKİLER DENEYİMİ

26 Şub 2015
10:00 - 10:20
Pera Müzesi

SİVİL TOPLUMUN HALKLA İLİŞKİLER DENEYİMİ

STK’lar halkla ilişkiler konusunda etkin değiller ve öncelikleri arasında PR çalışmaları yer almıyor. Bu durumun nedeni finansal sınırlılıklardan çok STK’ların halkla ilişkileri, bunun altında düşündükleri her türlü iletişim ve pazarlama etkinliğini iş dünyasıyla ne manipülasyonla ilişkilendirmeleri ve önyargılı davranmaları. Oysa STK’ların büyük bir kısmı örgütsel amaçları arasında farkındalık yaratma ve bilinçlendirmeyi anıyor. Bu da insanlarda tutum değişikliğine yönelik ikna edici çalışmaları gerektirir. Bu alandaki tüm birikim ise halkla ilişkiler uygulamalarıyla kullanılmaktadır. öyleyse insanları bilinçlendiren, davranışlarını etkileyen ve katılımlarını sağlayabilen sivil toplum etkinlikleri halkla ilişkilerden nasıl faydalanabilir?