SİVİL TOPLUMUN ALGISI

26 Şub 2015
09:40 - 10:00
Pera Müzesi

SİVİL TOPLUMUN ALGISI

‘Bilgi’ ile ‘toplum’ arasında köprü olma vizyonu ile 2004 yılında kurulan Yaşama Dair Vakıf (YADA), toplumsal yaşamın farklı alanlarına ilişkin bilgi üretmeyi ve bunları uygulamaya dönüştürmeyi amaçlıyor.

YADA, Ankara’da akademisyenlerden ve araştırmacılardan oluşan bir ekiple kuruldu. Bugün İstanbul ve Ankara’da siyaset bilimi, sosyoloji, iletişim, istatistik, çevre ve kültür alanında uzmanlardan oluşan kadrosuyla çalışmalarını yürütüyor.

Bugüne kadar sivil toplum, kurumsal itibar, kurumsal sosyal sorumluluk, kalkınma, tarım, çevre, gençlik ve sosyal medya alanlarında gerçekleştirdiği 27 araştırma projesi sonucunda 24 rapor, 2 kitap, 2 rehber yayınladı. Türkiye’nin 27 ilinde yerel STK’lar, kamu kuruluşları ve üniversitelerle birlikte 28 uygulama projesi yürüttü.

Edindiği tecrübeyi ve birikimi yeni sivil toplum kuruluşlarının kurulmasına öncülük etmek ve farklı toplumsal alanlarda yeni yaklaşımlar, model uygulamalar geliştirmek üzere kullanmayı amaç edinen YADA, bu amaç doğrultusunda bugüne kadar 3 yeni sivil toplum kuruluşuna öncülük etti, 5’inin kuruluşuna rehberlik yaptı; bu STK’ların proje geliştirme ve uygulama süreçlerine destek verdi.

Araştırma ve uygulama projelerinin yanısıra çeşitli sivil toplum, kamu ve özel sektör kuruluşlarına strateji geliştirme ve danışmanlık desteği verildi. Bu kuruluşların yürüttükleri projelerin izleme ve etki değerlendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Yaşama Dair Vakıf, Türkiye’nin sivil toplum dünyasına yeni bilgiler, yaklaşımlar ve uygulama modelleri ile katkıda bulunmak üzere faaliyetlerini sürdürüyor.