SORUMLUYUM, ÖYLEYSE VARIM!

02 Mar 2017
11:15 - 11:30
Pera Müzesi

SORUMLUYUM, ÖYLEYSE VARIM!

Bir Sosyal Sorumluluk Yöntemi Olarak “Onarıcı Şirket”…

Bir sosyal sorumluluk yöntemi olarak “Onarıcı Şirket” kavramı neyi anlatıyor? Dinamikleri, engelleri ve değişkenleri nelerdir? Vaka uygulamalarından yola çıkarak bakarsak karşılaşılan olumlu ve olumsuz pratikler nelerdir?