KİM DÜZELTECEK BU ŞİRKETLERİ?

02 Mar 2017
10.30 - 10:45
Pera Müzesi

KİM DÜZELTECEK BU ŞİRKETLERİ?

Regülasyon Sistemlerinin Tarihsel Dönüşümü

Kurumsal sorumluluk, diğer adıyla sosyal regülasyon alanındaki (işçi hakları, çevre, yolsuzlukla mücadele, vs) mücadelenin tarihsel koşulları nasıl oluştu? Bu süreç Türkiye’de hangi farklı cereyanlarla, nasıl şekillendi? Çeşitli uluslararası sosyal sorumluluk projelerinden Clean Clothes Campaign, SA800 gibi ileri regülasyon araçlarına, Global Compact, GRI, Sürdürülebilir Kalkınma Kriterleri’ne doğru gelişen süreçlerde entegre raporlama akını gibi araçlar nasıl ve hangi süreçlerde devreye girdi?