GÖNLÜ GÖNÜLLÜLÜKTEN YANA ÇALIŞANLAR

02 Mar 2017
14:00 - 14:15
Pera Müzesi

GÖNLÜ GÖNÜLLÜLÜKTEN YANA ÇALIŞANLAR

Şirketlerin Gönüllülük İle, Şirket Gönüllülerinin STK’larla İlişkileri Üzerine.

Kurumsal gönüllülük kavramı Türkiye’deki şirketlerin gündemine nasıl ve neden girdi? Çalışanlarına gönüllülük olanakları sağlayan şirketler bu süreçten neler kazanıyor? Çalışanlar açısından kurumsal gönüllülük nasıl ele alınıyor? Gönüllülük projelerine nasıl eklemleniyor bu süreçleri nasıl yönetiyorlar?