ELDE VAR ON YEDİ

02 Mar 2017
15:15 - 15:30
Pera Müzesi

ELDE VAR ON YEDİ

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin Gösterdiği Ufuk.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri nasıl bir gelecek tahayyül ediyor? Bu hedefler şirketler için nasıl bir alan açıyor? Şirketlerin KSS projeleri bu hedefler doğrultusunda kurgulanabilir mi?