DERDİNİ ÖTEKİNE ANLATMAK

26 Şub 2015
14:36 - 14:48
Pera Müzesi

DERDİNİ ÖTEKİNE ANLATMAK

Kadına yönelik ayrımcılık örneği olarak baş örtüsü yasakları ve Başkent Kadın Platformu’nun mücadele pratikleri ile kadın hareketi ve diğer sivil toplum çalışma alanlarında gerçekleştirdiği diyalog ve işbirliklerine dair iyi örnekler.

1995 yılından günümüze kadının toplumsal katılımını desteklemek için çalışmaktadır.

Kadın katılımı önündeki geleneksel, toplumsal, siyasal ve hukuki engellerle, ayrımcılıkla mücadele etmektedir. Kadını güçlendirmek amacına dönük projelerimizin yanı sıra kadına yönelik şiddetle mücadele konulu projeler de yürütülmektedir.

AB, BM, İslam Kalkınma Bankası gibi farklı kaynaklardan alınan fonlarla projeler gerçekleştirilmiş, birebir kadınların hayatına dokunmak ve birlikte güçlenmek fırsatı sunmuştur.

Aynı zamanda farklı kesimlerden kadın örgütleriyle de ortak platformlarda bir araya gelmek, kadın sorunlarını çözmeye dönük ortaklıklar geliştirmek de bir diğer faaliyet alanlarıdır.

Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıklarla mücadele, anayasa ve kadın, kadın istihdamı, eğitim ve çalışma hayatında kadınların yaşadığı sorunlar, dernekler kanunu, insan hakları kurumu, ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik kurumu gibi temel sivil toplum sorunları ve demokratik katılım haklarının önündeki engellerin kaldırılmasını sağlayacak görüş ve önerilerini rapor ve taleplerini karar vericiler ve uygulayıcılara ilettikleri görüşmeler, panel, oturum, buluşma türü toplantılar ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması gibi aktivitelerle seslerini duyurmayı başarmışlardır. Kadın çalışmalarının yanı sıra demokrasiyi güçlendirmek amacıyla, Denge Denetleme Ağı gibi çeşitli sivil toplum oluşumları içinde yer almışlardır.