BİR TUTKAL OLARAK İLETİŞİM

26 Şub 2015
14:48 - 15:00
Pera Müzesi

BİR TUTKAL OLARAK İLETİŞİM

2012 yılında 33 sivil toplum örgütünün bir aradalığından doğan Denge ve Denetleme Ağı iki yılda sayısını nasıl 221 örgüte çıkardı? Birbirinden son derece farklı siyasi görüş ve yaşam deneyiminden gelen ve başka ortamlarda aynı masaya oturdukları pek sık görülmeyen bu örgütler nasıl iletişiyorlar? Onları bir arada tutan bu tutkal mı var?

Denge ve Denetleme Ağı, Türkiye’de katılımcı ve çoğulcu demokrasinin güçlenmesi için mücadele eden bir sivil toplum hareketidir. Birbirinden çok farklı siyasi görüş ve yaşam tarzına sahip 221 sivil toplum örgütünden oluşur.

Türkiye demokrasisinin temelinde denge ve denetlemenin yer alması amacıyla; sivil bir anayasa, yasal ve kurumsal değişiklikler ile demokratik bir siyasi ve sivil kültürün sağlanması hedeflerini gerçekletirmek için çalışır.