AYNA AYNA SÖYLE BANA DAHA İYİSİ MÜMKÜN MÜ BU DÜNYADA?

02 Mar 2017
09:45 - 10:00
Pera Müzesi

AYNA AYNA SÖYLE BANA DAHA İYİSİ MÜMKÜN MÜ BU DÜNYADA?

Bir sosyal birim olarak şirketler ve STK’lar

İçinde yaşadıkları toplumun bir parçası olarak şirketler ve STK’lar nasıl değerlendirilmeli? Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerini ortaya çıkaran vicdani ve sosyolojik temel nedir? Hayırseverden bağışçıya, sorumludan sürdürülebilir olana şirket serüvenlerinin ve sivil toplum ile ilişkilerinin varlık zemini nedir?