Program

Konferans Programı
01 Ara 2020

BİYOÇEŞİTLİLİĞİN KIYMETİ İKLİM KRİZİNDE BİLİNİR!

Biyolojik Çeşitlilik ve Türkiye’deki Çalışmalar…
Hasan Kanca

SANIR MISIN Kİ GAYRISIN, BU DÜNYANIN PARÇASISIN

Biyoçeşitlilik ve Ekosistemlerin Bağlantıları Üzerine…
Hatice Dinç

KAZAN KAYNAMIYOR, ATEŞ YANIYOR

İklim Krizi ve Derin Yoksulluk
Hacer Foggo

POLİTİKANIN İKLİMİ, İKLİMİN POLİTİKASI

Koray Doğan Urbarlı
Emine Özkan

KÖKLENEN KRİZ: İKLİM

İklim Krizi, Göç ve Mevsimlik Tarım İşçileri
Ertan Karabıyık

İKLİM HEPİMİZE MİRAS

Europa Nostra ve Kültürel Miras’ın Yeşil Mutabakatı
Graham Bell

İKLİM KRİZİ VE SANAT

Dr. Alper Akyüz

SAĞLIKLI İNSAN SAĞLIKLI GEZEGENDE OLUR

İklim Krizi, Kirlilik ve Sağlık
Funda Gacal
Prof. Dr. Çiğdem Çağlayan

İKLİM KUŞAKLARININ EĞİTİM MÜFREDATI

Kıvılcım Pınar Kocabıyık