Rana Birden Çorbacıoğlu

Hemzemin Çalışma Grubu Üyesi
Sivil Toplum Kapasite Geliştirme Uzmanı, Eğitmen

Sivil toplum sektöründe geçen 15 yıl süresince aralarında Global İlişkiler Forumu Derneği, Toplumsal Katılım ve Geliştirme Vakfı, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı, Sabancı Vakfı, Charles Stewart Mott gibi çeşitli kuruluşlarda üst düzey yöneticilik ve danışmanlık ile Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler destekli projelerde koordinatör ve eğitmen olarak görev aldı. Çalışmalarının merkezinde başta kadın STK’ları olmak üzere Türkiye’deki hak temelli sivil toplum kuruluşlarının uluslararası standartlarda proje hazırlama ve uygulama kapasitelerinin artırılması, işbirliklerin geliştirilmesi, Türkiye’deki STK’ların küresel meselelere müdahil olması yer almaktadır.

2014 yılında Dış Politikada Kadın İnisiyatifi’nin kurucu ortaklığını üstlenmiş ve German Marshall Memorial bursiyeri olarak seçilmiştir. Hali hazırda AB Sivil Toplum Diyaloğu Programı altında desteklenen “AB Müzakere Sürecine Sivil Toplumun Aktif Katılımı” Projesinin koordinatörlüğünü üstlenmekte ve Türkiye’nin geleceğini inşa edecek politika önerilerinin geliştirildiği “92 Öneri” Projesine aktif destek vermektedir.