Pınar Gürer

YADA Vakfı
Yönetici

Yaşama Dair Vakıf ve Aktif Yaşam Derneği’nde yönetici. Kadın, çevre, kalkınma, sağlık, çocuk ve sivil toplum gibi birçok farklı alandaki projenin tasarım ve uygulama süreçlerini yönetti, atölye çalışmalarında, konferanslarda kolaylaştırıcılık yaptı. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Dünya Sağlık Örgütü ve International Play Association gibi uluslararası kuruluşlarla ortak çalışmalar yürüttü, uluslararası konferansların yürütücülüğünü üstlendi. Kadın, çevre, sivil toplum, oyun ve sağlık alanında raporlar, rehberler kaleme aldı. Halen bu kurumlardaki çalışmalarına devam ediyor.