Hemzemin Nedir?

“Daha İyi Bir Sosyal Fayda İletişimi İçin Deneyim Paylaşımı” hedefiyle yola çıkan Hemzemin Sosyal Fayda İletişimi Konferansı, sivil toplum kuruluşu temsilcilerini, akademisyenleri ve iletişimcileri “sosyal fayda iletişimi” ekseninde bir araya getiren uluslararası bir deneyim paylaşımı. Konferans, sosyal fayda iletişimini odağına alıyor, bu konuda iyi örneklerin görünür olması için zemin oluşturuyor.

İlk kez 26 Şubat 2015, Perşembe günü düzenlenen Hemzemin, sivil toplum kuruluşları, uzmanlar, akademisyenler ve iletişimcilerin katılımına açık olarak gerçekleştirildi. Konferansta yurt içi ve yurt dışından alanında öncü 20 konuşmacı vaka sunumları yaparak deneyimlerini paylaştı.

Hemzemin, sosyal fayda üretmeye yönelik projeler ve sivil toplum örgütleri için tasarım ve iletişim hizmeti veren Myra Ajans’ın girişimleri ile başlatıldı. Hazırlık faaliyetleri ise STK ve sosyal fayda iletişimi alanında çalışan uzmanların oluşturduğu bir çalışma grubu tarafından yürütülüyor.

Hemzemin katılımcıları, Avrupa’da “sosyal fayda iletişimi” alanına odaklanmış yedi ajansın oluşturduğu DNS Network ile de bir araya gelme şansı yakalayacak. Konferans Avrupa ve Türkiye’deki deneyimleri paylaşıma açarken, sosyal fayda iletişimi ve sosyal iletişim üzerine uluslararası bir temas ve bilgi aktarımına olanak sağlıyor.

Hemzemin sivil toplum kuruluşları ve sosyal fayda sağlayan kurumsal proje yöneticilerini iletişim süreçlerini iyileştirmeye çağırıyor.

Konferans, “iletişim”i odağına alarak sosyal fayda iletişimi üzerine farkındalık oluşmasını sağlıyor, Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşu yöneticilerini ve şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk departmanlarının yöneticilerini sosyal fayda iletişimi alanında uluslararası bir deneyimle buluşturarak bu alanda uluslararası örnekleri ve deneyimleri paylaşıma açıyor. Farklı alanlardan farklı iletişim vakalarını katılımcılar ile buluşturarak bu alanda “ufkun genişlemesine” destek veriyor.

Hemzemin Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen ve olanakları kısıtlı sivil toplum kuruluşu yöneticilerini ağırlayarak bu deneyim paylaşımının etki alanını genişletmeyi hedefliyor.

Hemzemin programında sivil toplum kuruluşları ile şirketler arasındaki ilişkiler de ele alınıyor. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde bir araya gelen bu iki kutbun iletişimleri üzerine vaka sunumları da yapılıyor.

Hemzemin’in hedeflerinden biri de, sosyal fayda zemininde yapılan iletişim tasarımının, ticari iletişimden farklarını ortaya koymak ve bu alanın özgünlüğüne dikkat çekmek. Bu nedenle konferans iletişim alanına odaklanan ve sosyal fayda reklam ve iletişiminin ticari “reklam iletişimi”nden farkını sorguluyor. Hemzemin, iletişim-tasarım profesyonellerini de hedefliyor ve sivil toplum kuruluşlarının iletişimini ayrı bir alan olarak tanımlayarak bu alanın gelişmesini de hedefleri arasına koyuyor.